Γιερός, Χαράλαμπος

(Γωνιά Αρτάκης 1887 – Αθήνα 1975). Ιστορικός της φιλοσοφίας. Σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Λειψίας και της Περούτζια. Εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μέση εκπαίδευση και έφτασε στον βαθμό του γυμνασιάρχη. Εξελέγη καθηγητής στην έδρα της ιστορίας της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1948-58). Μερικά από τα σημαντικότερα έργα του είναι: Η φιλοσοφία και τα προβλήματά της (1953), Τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα εν Ιταλία (1959), Εισαγωγή εις το αισθητικόν ή καλαισθητικόν πρόβλημα (1960), Η μεταφυσική του Αριστοτέλους (1969), Το αρχαίον ελληνικόν και χριστιανικόν πνεύμα (1969), κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.